Eiceldonatie

WAT?

Sommige vrouwen kunnen voor de medisch geassisteerde voortplanting geen gebruik maken van eigen eicellen. Dat kan zijn omdat de vrouw geen eigen eicellen meer heeft, bijvoorbeeld wanneer een vroegtijdige menopauze is opgetreden. In een bijzonder geval kan het gaan om een vrouw die drager is van een ziekte of aandoening die overgeërfd kan worden door de kinderen. Hoewel deze vrouwen niet onvruchtbaar zijn, kan in het geval van kinderwens een eiceldonatie van een gezonde vrouw toch een uitweg bieden.

De vrouw die de eicellen schenkt (de donor), volgt een stimulatiebehandeling met aansluitend een eicelpunctie. De donoreicellen worden bevrucht door de zaadcellen van de echtgenoot van de vrouw die de eicellen ontvangt (de recipiënt). De embryo’s worden teruggeplaatst bij de recipiënt op dezelfde wijze als bij IVF. Indien de recipiënt echter geen maanstonden meer heeft, zal zij wel een substitutiebehandeling moeten volgen, waarbij de hormonen die zij niet voldoende meer maakt worden vervangen door tabletjes of inspuitingen. Deze techniek heeft al veel koppels geholpen. Nochtans is de vraag naar donoreicellen nog steeds veel groter dan het aanbod.

WENST U DONOR TE WORDEN?

Help anderen met hun kinderwens. Maak kennis met ons eiceldonatieprogramma.