PGS/PGD

WAT?

Pre-implantatiediagnostiek (PGD) of pre-implantatie genetische screening (PGS)  is een genetische screening van de embryo’s voor ze worden teruggeplaatst. Op dag 3 of dag 5 na de pick-up van eicellen, kunnen 1 of 2 cellen uit het embryo weggenomen worden. Vervolgens kan het erfelijk materiaal in de cellen geanalyseerd worden en kunnen bepaalde erfelijke defecten of aandoeningen opgespoord worden. Het doel is een embryo terug te plaatsen dat genetisch normaal is.

VOOR WIE?

PGD wordt toegepast bij koppels met een gekende erfelijke aandoening waarvoor gescreend kan worden. PGS wordt toegepast bij koppels met herhaald implantatie falen of herhaald miskraam.