Beleid naar aanleiding Corona-virus pandemie

In gevolge de internationale uitbraak van het Covid-19 Corona virus en met de bedoeling uw gezondheid te beschermen hebben we de volgende informatie.

 • In de huidige situatie zijn de meeste raadplegingen afgeschaft, enkel dringende patiënten kunnen na afspraak gezien worden.
 • Afspraken worden gespreid zodat het aantal patiënten in de wachtzaal beperkt wordt en fysieke afscheiding in de wachtzaal mogelijk is.
 • Patiënten die echter tekenen van een verkoudheid vertonen of zich grieperig voelen en koorts hebben wordt gevraagd niet naar het centrum te komen en hun afspraak telefonisch te anuuleren.
 • Voor patiënten die behandeld worden wegens vruchtbaarheids problemen worden de nationaal uitgevaardigde instructies nauwkeurig opgevolgd. Momenteel gelden de volgende restricties:
  Volgens de laatste instructies kunnen geen nieuwe fertiliteitsbehandelingen meer worden opgestart zolang de crisissituatie aanhoudt.

Volg nauwkeurig de door de overheid voorgeschreven voorzorgsmaatregelen:

 • Was frequent uw handen met zeep en water of gebruik alcohol oplossingen
 • Vermijd contact met geïnfecteerde personen of met hun naaste omgeving
 • Vermijd contact met personen met ademhalingsproblemen, die hoesten en niezen
 • Indien uzelf niest of hoest bedek uw mond en neus met wegwerp zakdoeken, of met uw elleboog of handen en was ze daarna onmiddellijk.
 • Gebruik geen door andere gebruikte voorwerpen

Waar vind ik recente informatie over Covid-19

De wereld gezondheidsorganisatie geeft een regelmatige update rond de besmettingen met Covid-19.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Een recente publicatie in de Lancet

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30157-2/fulltext#back-bib1