Kinesitherapie

Bij het Life Expert Centre kan u terecht voor pelvische reëducatie (bekkenbodemtherapie).

Binnen het vakgebied van de kinesitherapie omhelst bekkenbodemtherapie de aanpak van verschillende disfuncties in het gebied van het kleine bekken. Naast de spieren van het bekken wordt ook aandacht geschonken aan de ademhaling, lichaamshouding en beweging.

Tijdens de zwangerschap biedt prenatale kinesitherapie voorbereiding op de bevalling. Postnatale begeleiding helpt om uw lichaam terug in balans te brengen.

Het lichaam verandert in de loop van de levensjaren. Dit kan soms veel impact hebben op psychologisch en sociaal vlak. Bekkenbodemtherapie kan een bijdrage leveren tot een betere levenskwaliteit.