Reproductieve chirurgie

In tegenstelling tot normale chirurgie waar zieke organen worden weggenomen, gaat reproductieve chirurgie pogen om een herstel te bekomen van de aangetaste organen meer specifiek de eierstokken, eileiders en baarmoeder om op deze manier een normaal functioneren te herstellen. Hiervoor is het nodig er voor te zorgen dat het aangebrachte trauma zo minimaal mogelijk is en de vorming van vergroeiingen zoveel als mogelijk wordt vermeden. Niet alleen wordt er op deze wijze voor gezorgd dat een spontane conceptie opnieuw mogelijk wordt, maar kan deze chirurgie er tevens toe bijdragen dat er betere resultaten worden bekomen indien in vitro fertilisatie nodig blijkt.